Inspiratiebronnen

Ons werk – generatief nieuws en waarderend onderzoekende verhalen maken – komt niet zomaar uit de lucht vallen. Anderen brachten ons op ideeën, die we met plezier naar eigen hand zetten.

Appreciative Inquiry

We voelen ons nauw verbonden in het internationale netwerk van ‘Appreciative Inquiry’-practitioners.

Waarderend onderzoekend handelen zit diep ingebakken in manier van leven, kijken naar de wereld en werken. We zijn erin opgeleid en volgen de recente ontwikkelingen op de voet.

We engageren ons actief in ‘De Werf’, een partnerschap dat al sinds 2008 bouwt aan een goed opgeleide en actueel geïnformeerde AI-praktijkgemeenschap in Vlaanderen.

Ons werk beweegt mee op de inspirerende golven van deze schitterende community. Of het nu gaat om nieuws, storytelling of storyfacilitating: onze schrijvers en procesbegeleiders steunen op de filosofie en werkmethodes van Appreciative Inquiry.

Axiomnews

In Peterborough, Ontario – Canada wonen en werken de bedenkers van ‘Generative Journalism’.

Creatief ondernemer Peter Pula ontdekte toevallig hoe een waarderend onderzoekende bril op communicatie veel meer betekent dan communicatie tout-court. Hij bouwde als eerste een onderneming op die generatieve nieuwsservices aanbiedt aan organisaties.

Vandaag werken in zijn team een achttal journalisten die dag na dag nieuws zoeken en delen in organisaties. Met dit als doel: communiceer open over sterken, hulpbronnen en mogelijkheden, en bouw toekomst op de kracht die daardoor ontstaat.

www.axiomnews.com

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share This