Waarom

Nieuws maken om nieuw te maken. Dat doen we. Onze verhalen en nieuwsberichten brengen hoop, inspiratie en verbondenheid. In die bedding kan het nieuwe ontstaan. Daar doen we ‘t voor.

Verhalen zijn overal en ze werken voor jou

Er zijn zoveel mensen in en om je team of organisatie die elke dag opnieuw het verschil maken. Zij zijn de organisatie. Hun ideeën inspireren de organisatie. Hun acties maken het team. Hun onderlinge verbondenheid bepaalt de kracht van het geheel. Verandering en vernieuwing begint bij hen. Bij hun bezieling, omgezet in ideeën, in moed, goesting en actie.

Hun waarde is niet in cijfers te vatten. Hun ideeën niet in grafieken. Geijkte ‘organisatietaal’ doet geen recht aan wat medewerkers, klanten en partners neerzetten in de praktijk. De taal van plannen, statements, resultaatscijfers en strategische doelen bezielt niet. Verhalen bezielen wél.

‘Wonderzoekende’ – waarderend onderzoekende – verhalen bezielen mensen en groepen mensen op een heel andere manier: creatief, intuïtief, persoonlijk, emotioneel. Die taal kunnen wij introduceren op jouw werkplek. In jouw team, je bedrijf, je organisatie. In jouw netwerk van stakeholders, klanten en partners. Zodat je niet langer energie moet stoppen in uitleggen waar je naartoe wil, in overtuigen, in opleggen. Want authentieke verhalen doen dat veel krachtiger dan jij dat zelf ooit kunt.

Geef de microfoon door. Laat het veld vertellen wat er gebeurt, waar mooie resultaten geboekt worden, waar het verschil wordt gemaakt, waar sporen voor de toekomst liggen. Ontdek waar je netwerk van wakker ligt, waar ze warm van worden, wat ze nodig hebben om het morgen nog beter te doen. Leer dus uit de verhalen.

Verhalen zijn overal, je moet ze alleen maar vinden en zichtbaar maken. Dan gaan de verhalen zelf aan het werk. Dan voeden ze trots, moedigen ze aan, maken ze concreet wat anders abstract blijft. Dan wijzen ze de weg naar morgen, en vertellen in één adem waar de bronnen liggen waar je een beroep op kunt doen.

En dan kan jij je bezig houden met aanmoedigen, steunen, richting geven, voorwaarden scheppen. Precies wat je wil, toch?


Passie voor schone verhalen

Wij, Nieuwmakers, leven voor verhalen. We vinden ze, we houden de pen vast, we delen ze. We verpakken ze in schoonheid. In bezielende taal, heldere opbouw en leuke lay-out. We doen dat voor jou, of met jou en je team, precies zoals je dat wil. Of we leren je hoe het kan, zodat je zelf aan de slag kunt. Liefst al doende, samen met onze voeten in de praktijk.Niet trekken, groeit vanzelf!

gras3


 

.


Wat dat kan worden?

We experimenteren graag samen. Wij brengen onze liefde voor verhalen, onze vertelvaardigheden en onze drive tot breed delen van verhalen in. En jij – jouw team of organisatie – brengt een open geest, een nieuwsgierige blik en de wil tot ontwikkeling mee. We maken het samen. Jij voorop, wij dienstbaar aan jouw wens tot ontwikkeling.


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Share This