Zacht en hard | Werken aan krachtige verbindingen om mooie resultaten te boeken

Op velerlei verzoeken uit diverse contexten organiseert De Werf in samenwerking met Clevelands Case Western Reserve University een vierde Appreciative Inquiry lerend netwerk. Het netwerk biedt een uniek programma waarbij de meer dan 200 deelnemers van drie vorige edities de waarde ervan toewijzen aan de combinatie van drie pijlers:

Een leidend thema waarrond deelnemers met elkaar leren, onderzoeken, en projecten opzetten in de tientallen deelnemende organisaties.

Een uniek certificate program dat de kans biedt om te leren van één van de de grondleggers van Appreciative Inquiry en een certificaat te behalen van de Case Western Reserve University.

Deel uitmaken van een groeiende Vlaams-Nederlandse community rond Appreciative Inquiry die een actieve alumni werking heeft in de vorm van learning cafés rond aan AI aanverwante thema’s.

Het lerend netwerk is bedoeld voor leiders en inspirators in bedrijven, scholen, verenigingen, social profit-organisaties, mediabedrijven, actiegroepen, burgerinitiatieven, koepelorganisaties, overheidsdiensten. Niet de hiërarchische positie in een organisatie is daarbij doorslaggevend, wél de mate waarin je vanuit je positie een ontwikkelproject kan ondernemen op je werkplek. Het netwerk bestaat uit mensen die een beweging op gang willen brengen in hun eigen context, en daarbij steun en inspiratie zoeken bij anderen. Vrijwilligers zijn even welkom als professionals.

Het Lerend Netwerk gaat van start op 12 december 2015 in Gent | Vrijblijvende infosessie op 7 oktober te Genk.

Info & inschrijven

In samenwerking met