“Zolang er hoopvolle verhalen zijn, blijft de boel in beweging.”


 

Een schitterende quote uit The Encyclopedia of positive questions geeft het verlangen en het doel onder ons werk als generatieve nieuwsmakers treffend weer. ‘When we search in the world around us for what is best about human systems, the positive qualities tend to multiple. The active surfacing of good news – of opportunities, strengths, achievements, visions, innovations and the like – is not an avoidance of reality; it is the best way to improve reality.’(*)

Want zo werkt het tussen mensen: waar aandacht naartoe vloeit, daar stroomt ook energie naartoe. Waar we over spreken, daar ontstaat de realiteit. Samen praten is realiteit maken. Dat werkt zo bij ergernis, wantrouwen, conflict of roddel. Waar roddel kans krijgt, groeit het wantrouwen. En dat werkt ook in de andere richting: waar over hoop gepraat wordt, ontstaat hoop. En waar hoop ontstaat, ontstaat nieuw leven. Waar hoop en ideeën mekaar gaan raken, gaan mensen nieuwe dingen ondernemen.

En daar doen wij het voor. Daarom noemen we ons ‘Nieuwmakers’. Omdat ons werk heel opzettelijk gericht is op het inzaaien van de grond waarop ontwikkeling kan ontstaan. Opzettelijk en openlijk grond vruchtbaar maken door onze nieuwsgierige focus te leggen bij kracht, ideeën, visies en inspirerende resultaten. Daar maken wij graag nieuws van.

Ja, wij maken nieuws. Ja, wij kiezen een duidelijk perspectief. Zijn we daarmee subjectief? Jazeker. Alle nieuws is subjectief. Elk nieuwsbericht wordt de wereld ingestuurd vanuit een verteller. En elke verteller kiest – of die zich daar nu wel of niet bewust van is – wat hij wel en niet vertelt. Wat hij uitvergroot of kleiner maakt.

Of dat ook betekent dat we bij Nieuwmakers de moeilijke dingen wegstoppen? Dat we niet (willen) horen waar het moeilijk gaat? Dat we de ogen en oren sluiten voor waar mensen last hebben van hun levensomstandigheden of werkomgeving? Neen, dat niet. Heel duidelijk en expliciet niet. Want we zoeken niet naar ‘goed nieuws’. We zoeken naar wat de mensen bezighoudt. Waar ze trots op zijn, welke hoop ze koesteren, waar ze zich door bezield voelen. Kommer, kwel en kritiek mag. Want zolang er kritiek is, is er hoop. En het is net die hoop die we te pakken willen krijgen. Hoop, ideeën, voorstellen. En engagement. Want kritiek zonder voorstel is doods en dodend voor wie het schoentje past.

Dus hier zit de kern van ons vak. Bij Nieuwmakers maken we ruimte voor een goed gesprek met elke nieuwsbron. We willen niet zomaar weten wie-wat-waar-wanneer en hoe. We willen weten waarom, waartoe, van waaruit. Waar schuilt de hoop? Waar schuilt het engagement? Wat kan de betekenis zijn van wat we horen voor de omgeving waarin we werken?

En dat brengen we naar buiten. Als nieuws. Als authentiek verhaal. Elk verhaal wordt daarmee een bouwsteen in het netwerk van mensen waarmee en waarvoor wij werken. Een bouwsteen waarop anderen op hun beurt weer een deel van het verhaal kunnen toevoegen. Zodat we ook dat weer kunnen vertellen.

Af is het nooit. Goed voor ons, nieuwsmakers en verhalenvertellers. Maar vooral goed voor de organisaties waarmee wij werken: want zolang er hoopvolle verhalen verteld en gedeeld worden groeit de energie om samen toekomst te maken.

(*) Vertaald: ‘Wanneer we in de wereld rondom ons zoeken naar het beste wat er is in netwerken van mensen, dan hebben die kwaliteiten de neiging zich te vermenigvuldigen. Het actief naar boven brengen van goed nieuws – van kansen, sterkten, verwezenlijkingen, visie, vernieuwingen enzovoort – betekent niet het vermijden van de realiteit; het is de beste weg om de werkelijkheid te verbeteren.’

– Griet Bouwen –