‘De kloof tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’ dreigt ook op het vlak van energie en wonen groot te worden’, zegt Griet Verbeeck, hoofddocent aan de Faculteit Architectuur & Kunst van de Universiteit Hasselt. Dat sociale huisvestingsmaatschappijen gedreven zoeken naar manieren om hun woningpatrimonium energiezuinig te maken, kan die kloof helpen verkleinen. Klinkt eenvoudig, maar dat is het allerminst. Want het gaat haast altijd om woningen die effectief bewoond worden. En dus is – naast de vraag naar de meest effectieve technische oplossingen –  de actieve betrokkenheid van de sociale huurder een succesvoorwaarde voor een geslaagde woningrenovatie.

Iedereen betaalt mee
Het zijn vooral mensen met een hoger inkomen die vandaag de dag investeren in energiebeheersing in hun woningen. Een van de effecten daarvan is dat mensen met een laag inkomen uiteindelijk ook mee betalen voor de energiebeheersende investeringen van meer gegoede burgers. ‘Want de energieleveranciers rekenen de premies en subsidies voor die energiezuinige maatregelen door in de prijzen aan de klant. En dus betalen mensen die zich geen investering kunnen permitteren ook mee aan de investeringen van wie dat wel kan’, zegt professor Griet Verbeeck.

Minder energiekost, meer gezinsbudget en meer comfort
Hoe sneller de energiefactuur van mensen met een laag inkomen omlaag kan, hoe beter dus. Want een vermindering van die kost  betekent een flinke opbrengst voor het besteedbaar gezinsbudget. Bovendien is een energiezuinige woning een stuk comfortabeler om in te leven.

Lees meer over de concrete voorstellen van Prof. Verbeeck.

We tekenden dit verhaal op voor:

Cordium

Auteur

Griet Bouwen

Lees het volledige verhaal:

De thuis van dit verhaal is hier:

www.cordiumbruist.be