8 interactieve lezingen met Marcel van Marrewijk, auteur van “Cubrix, zicht op organisatieontwikkeling en performance-verbetering”,

BOUWSTENEN VOOR BETER ORGANISEREN ANNO 2015.

Ervaar je dat vertrouwde manieren van werken niet langer effectief zijn, soms zelfs averechts werken? Wil je een scherper beeld krijgen van hoe organisaties zich ontwikkelen en hoe jij bewust die dynamiek richting kan geven? Met de Cubrix, een raamwerk om naar het leven van organisaties te kijken, kan je gaan bepalen welke manier van organiseren stimuleert of net afremt. Je ontdekt wat dat betekent voor leiderschap en strategie. Je leert welke vaardigheden en kernkwaliteiten nu nodig zijn in je organisatie. Je krijgt een goed idee van verbetermogelijkheden die het meest effect hebben. Je vormt je een visie op welke vorm van bestuur nu best aansluit bij de ambities van je organisatie.

“Marcel plaatst organisaties in een maatschappelijke context. Soms kruipt het boek onder de huid. Houdt het mensen die leiding geven een spiegel voor. Prikkelt het tot zelfreflectie. Biedt het handvatten om in beweging te komen. Als mens, als organisatie, als samenleving. Je hoort de puzzelstukjes gewoon in elkaar klikken. Verbanden, inzichten waar je direct iets mee kunt.”

NIEUWE KENNIS, INTERACTIEF, ONDERZOEKEND EN SPEELS GEBRACHT

De cyclus is bedoeld voor mensen die willen kennismaken met een brede, moderne bedrijfskundige visie op alle relevante facetten van de bedrijfsvoering van organisaties. De presentaties zijn interactief, worden afgewisseld met onderzoekende gesprekken en belevingsgerichte oefeningen en laten ruimte voor inbreng van de eigen praktijk.

Info over programma en inschrijven vind je hier.