Het team activering van de dienst maatschappelijke integratie van OCMW Mol omarmde de waarderende coachingsmethodiek Vuurwerkt. Het zeskoppige team begeleidt ‘leefloners’ naar opleiding en werk, met duurzame tewerkstelling als doel. Regelmatig botsten ze tegen het ‘draaideureffect’, zoals maatschappelijk werker Goele Jimenez het uitdrukt. ‘Daarom wilden we dieper gaan in onze begeleiding: aansluiten bij de krachten en oplossingen die de mensen wél in zich dragen.’ Het team vormde haar begeleidingsmodel om en inspireerde zich daarvoor op Vuurwerkt.

 

‘We hebben altijd al oog gehad voor de krachten van de mensen die wij begeleiden’, zegt Goele. ‘Maar het mocht wat ons betreft een heel stuk dieper verankerd raken in onze werkwijze. Onze aanpak werkte niet altijd. Artikel 60§7-tewerkstelling bijvoorbeeld is wel een goede kans om mensen voor te bereiden op latere tewerkstelling, maar we hebben geleerd dat we niet altijd kunnen verwachten dat mensen daarna klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dikwijls zijn er nog zoveel andere randvoorwaarden die in de weg zitten. We bleven met het gevoel zitten dat we niet altijd uit de mensen kregen wat er aan mogelijkheden inzit, bij hen en aan steun in hun eigen omgeving.’

 

Vuurwerkt ontdekt via Boskat

Het team ging op zoek naar stevige achtergrondkennis en werkmethodes die ze konden inpassen in hun trajectbegeleiding. Goele: We hadden al een uitgebreid draaiboek. Er was veel, maar toch wilden we het ànders.’ Ergens onderweg in die zoektocht kwamen ze in contact met Paul Goossens van het maatwerkbedrijf Boskat en sloeg de Vuurwerkt-vonk over.

 

Lees het volledige verhaal hier.

We tekenden dit verhaal op voor:

Stebo

Auteur

Griet Bouwen

Lees het volledige verhaal:

De thuis van dit verhaal is hier:  www.stebo.be