Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen experimenteert sinds begin 2013 met generatief nieuws, in co-creatie met Nieuwmakers. Twee keer per week vers nieuws: het brengt de missie tot leven en maakt effecten én uitdagingen zichtbaar. ‘We praten nu over ons werk via die verhalen. Toerisme, welzijn, ontwikkeling, onderwijs, economie zijn aparte beleidsdomeinen, maar de artikels getuigen van hun grote onderlinge invloed op de levenskwaliteit van mensen,’ aldus communicatiemedewerker Carine Geboers.

Partners geïnspireerd met verhalen

‘Regelmatig overlegt het diensthoofd Marianne Schapmans met externe partners en beleidsverantwoordelijken om ons doel te helpen realiseren:  iedereen, ook mensen in armoede, moet de kans krijgen om vakantie te beleven. In plaats van met feiten en cijfers te goochelen, laten we soms liever de verhalen spreken.  Dat zet meteen een constructieve toon, in de zin van ‘kijk wat we doen, wat het effect is en wat we voor nog meer mensen willen mogelijk maken.’ Doorheen de verhalen kunnen we trouwens tonen dat we niet alleen met sociaal toerisme bezig zijn, maar dat ons werkt raakt aan het hele welzijn van mensen’, vertelt Carine Geboers.

Grote nood aan nieuws over het leven zoals het is en kan zijn

Carine presenteerde onlangs het generatieve nieuwsproject aan collega’s van Vlaamse overheidsagentschappen. ‘Professionals voelen de nood om de finaliteit van hun werk meer zichtbaar te maken. Meestal denkt men dan snel aan korte berichtjes via sociale media, maar iedereen vermoedt wel dat het een stuk dieper moet gaan om echt te inspireren’, aldus Carine.  Delen van  nieuws uit het echte leven gaat die stap verder. ‘Het geeft geur en kleur aan ons werk. Het maakt zichtbaar welke effecten ons werk heeft in het leven van mensen. Elk artikel spreekt voor zich’, getuigt Carine.

Verhalen lokken andere verhalen uit

‘Tijdens ontmoetingen en vormingsmomenten met toeristische ondernemers en sociale organisaties gebruiken we de verhalen om onze werking te illustreren. Keer op keer reageren mensen met verbazing. Op dat moment beginnen de aanwezigen meestal spontaan hun eigen verhalen te delen’, vertelt Carine, die zelf ook merkt dat ze persoonlijk veel gevoeliger is geworden voor de verhalen van mensen.

Bereik groeit zienderogen

De resultaten zijn van die aard dat het nieuwsproject nu al ‘onmisbaar’ wordt genoemd. Omwille van de nieuwe inzichten die het oplevert en de verbindingen die tussen organisaties in het netwerk ontstaan.  Ook de website krijgt opvallend  meer bezoekers. ‘Maandelijks landen honderden websitebezoekers, één op acht nu al, op onze website via een nieuwsartikel. Dat is een belangrijk en groeiend aandeel. Het wil zeggen dat steeds meer mensen de weg naar ons vinden via de verhalen en nieuwsberichten die we delen met de buitenwereld’, aldus Carine Geboers.

Drie keer per week vers nieuws

Nieuwmakers graaft naar inspirerende praktijken, praktijken, inzichten en ideeën in het ruime netwerk van het Steunpunt. Via waarderend onderzoekende vraaggesprekken vinden de nieuwsmakers keer op keer parels van verhalen van vakantiegangers, toeristische ondernemers en vakantieorganisaties. Drie keer per week publiceert Vakantieparticipatie die verhalen en nieuwsberichten op hun website en facebookpagina.  sinds 2015 blinken de verhalen in al hun glorie op www.iedereenverdientvakantie.be Het nieuws kent verder verspreiding via nieuwsbrieven, tweets, brochures en andere kanalen.

Lees meer over het project ‘iedereen verdient vakantie’

– Griet Bouwen –