Antwerpse huisvestingsmaatschappij Woonhaven pioniert met toegankelijke communicatie. Cordium vond er inspiratie voor haar nieuwe website.

Actualisatie, huurachterstal, domiciliefraude, huurlasten: de sector van sociale huisvesting staat bol van begrippen die voor ingewijden geen geheimen hebben. Voor huurders en kandidaat-huurders klinken veel van die woorden alsof ze uit een andere wereld komen. Hoe moeilijk – of makkelijk – is het dan om je boodschap helder bij de mensen te brengen?

Het was één van de belangrijke vragen waar huisvestingsmaatschappij Cordium en Nieuwmakers mee worstelden bij de ontwikkeling van haar nieuwe website. ‘Je moet ze niet vermijden, die moeilijke woorden. Leg ze uit, in heldere taal waardoor de mensen snel begrijpen wat ze met je boodschap moeten doen’, zegt Jan Hendrickx van Woonhaven.

Hoe pakten ze dat bij Woonhaven aan? Lees het hier.

 

Eenvoudig schrijven, hoe moeilijk is dat?
Dit zijn de tips van Jan:

 1. Gooi om te beginnen ingewikkelde en onnodige formuleringen uit je teksten. Zinnen als hiermee hopend u voldoende geïnformeerd te hebben of met dit schrijven willen we u meedelen dat…, maken het begrijpen van een tekst echt niet makkelijker.
 2. Maak snel duidelijk waarover je tekst gaat en wat je van de lezer verwacht.
 3. Schrijf korte zinnen, van maximaal een tiental woorden.
 4. Leg moeilijke begrippen uit.
 5. Passieve zinnen vermijd je beter. Laat een werkwoord doen wat ze moeten doen, namelijk werken.
 6. Gebruik tussentiteltjes waaruit heel duidelijk blijkt: wat moet de huurder doen, wat ga je als huisvestingsmaatschappij doen, waar kunnen mensen terecht met hun vragen.
 7. Zorg voor een heldere lay-out.
 8. Je mag gebiedend schrijven. Schrijf bij een herstellingsafspraak bijvoorbeeld ‘zorg dat je thuis bent’.
 9. Gebruik beelden: foto’s, pictogrammen.
 10. Schrijf niet in drukletters, want dat is schreeuwerig. Tekst in vet zetten is beter.
 11. Begin een nieuwe regel bij elke zin.
 12. En nog een laatste: krijg je je boodschap niet op 1 blad? Dan is een brief wellicht niet het juiste middel om je boodschap te brengen.

We tekenden dit verhaal op voor:

Cordium

Auteur

Griet Bouwen

Lees het volledige verhaal:

De thuis van dit verhaal is hier:  www.cordium.be