Vooruitgang begint bij relaties tussen mensen en organisaties. En relaties opbouwen is een proces dat zorgvuldig gefaciliteerd kan worden. Door opbouwwerkers onder andere, wiens taak het is om ontwikkeling van wijk en regio te ondersteunen. De opbouwwerker als netwerkontwikkelaar, hoe doet die het goed? ‘Open, respectvol, fijngevoelig, geduldig en pragmatisch’: die principes schragen de rol van ‘sociaal makelaar’, die opbouwwerker Simon Ashworth voor zichzelf ziet weggelegd.

Simon groeide op in een moeilijke buurt in Manchester en verkaste – om de liefde – als jonge gast naar Limburg. Hij werkte in de mijn in Zolder en keerde na de sluiting weer naar Engeland om er politieke wetenschappen te studeren. In 1995 werd hij opbouwwerker bij Stebo. Hij werkte in Sledderlo , coördineerde een tijd lang het opbouwwerkteam in Genk, en daarna de herinrichting van het woonwagenterrein in Hasselt. Na een tijdlang de Hasseltse wijkwerking gecoördineerd te hebben, is hij sinds een jaar of acht weer thuis bij Stebo en aan de slag in Houthalen-Helchteren.

Opbouwwerker nu is wat anders dan 15 jaar geleden

Simon, een nestor in maatschappelijk opbouwwerk, zag zijn rol doorheen die jaren veranderen. ‘De samenleving is veranderd, en daarmee ook mijn rol. De strijd rond basisprioriteiten als huisvesting en sociale voorzieningen in de wijken is grotendeels gestreden. We konden de loopgraven uit. De beleidsmakers van nu zijn niet meer dezelfde als pakweg 20 jaar geleden. Inspraak en partnerschappen zijn nu wél aan de orde. We leerden dat verandering het best lukt als je dat met alle betrokken partners aanpakt.’

Na de incidenten, nu de toekomst

Simon begeleidt de ontwikkeling van een plan van aanpak in opdracht van de gemeente Houthalen-Helchteren– samen met Greet Jaspers (gemeente)  en een team van adviseurs-   om het toekomstperspectief van jongeren te versterken en de veiligheid te verbeteren. Aanleiding voor die opdracht ligt bij de incidenten in Meulenberg van 2013. Hij adviseert de task-force , opgericht en geleid door gouverneur Herman Reynders en  burgemeester Ysermans.

Geen tafelspringer

In de luwte, daar speelt zich het werk van Simon af. In woonkamers, vergaderzaaltjes,  aan cafétafeltjes. Waar relaties tussen mensen opgebouwd worden, waar oud zeer gezien en genezen wordt, waar mensen langzaamaan hun krachten bundelen tot een manier van werken die op alle vlakken stappen vooruit betekent.

Lees verder…

We tekenden dit verhaal op voor:

Stebo

Auteur

Griet Bouwen

Lees het volledige verhaal:

De thuis van dit verhaal is hier:  www.stebo.be