Opleiding narratief werken met mensen

Nogal wat verhalen die we onszelf en elkaar vertellen klinken als: ‘Ik ben niet sterk genoeg’, ‘Wij werken als team nooit echt samen’ of ‘De toekomst van onze wereld ziet er slecht uit.’ Achter deze verhalen schuilen ideeën en overtuigingen die we uit onze omgeving overnemen en verinnerlijken. We zijn er ons maar amper van bewust.

Maar kloppen onze verhalen wel? Zijn de dingen gewoon zoals ze zijn? Of bevestigen we met onze verhalen die dunne beschrijvingen van de werkelijkheid alleen maar? Als we onze verhalen onderzoeken, diepgang geven, en daardoor ‘herschrijven’ – re-authoring – dan transformeren we ons leven. Dan worden we actief deelnemer in de schepping van ‘hoe de dingen zijn’.

Waarom is dat dan belangrijk?

Verhalen scheppen onze realiteit en houden die in stand. Uiteindelijk bepalen onze verhalen hoe we ons tot elkaar verhouden, wie we zijn en wie we kunnen worden als mens en als gemeenschappen.

Wat brengt het bij?

Het effect van getransformeerde verhalen werkt door in het web van het leven: in ons gezin, in teams, organisaties, lokale gemeenschappen, ons land en de wereld. Dat diep transformerende werk nodigt ons uit om individueel en samen de verhalen te creëren die ons leven en onze systemen helpen evolueren. Waardoor we bewegen in de richting van hoe we echt willen zijn, willen leven en samenleven.

Re-authoring nodigt mensen, teams, gemeenschappen en organisaties uit om zelf auteur te worden van de verhalen die hen omringen en hun leven vormgeven.

Opleiding door

Dr. Chené Swart

Info & inschrijven

In samenwerking met