Wouter Hillaert, initiatiefnemer en woordvoerder van de jonge beweging Hart boven Hard draagt de Solidariteitsprijs op aan de vluchtelingen, die wanhopig en massaal naar bescherming zoeken in Europa. ‘Wegvluchten van je eigen land is een zeer urgente kreet voor een menswaardig bestaan. De vluchtelingenstroom maakt als nooit tevoren tastbaar hoe de mondiale ongelijkheid tot kortsluiting leidt. We staan er niet meer buiten. De gebeurtenissen van deze zomer tonen dat het hoog tijd is dat we ons allemaal engageren’, aldus Wouter.

Het vluchtelingendrama zou priester, activist en politicus Jef Ulburghs ontzettend geraakt hebben.  Jac De bruyn, nabije vriend van Jef en nu lid van de Stichting Jef Ulburghs blikt – ter gelegenheid van de herdenking van diens overlijden in 2010 – terug op zijn leven: “Werken aan bevrijding was de essentie van het engagement van Jef. De kwaliteit van de zorg voor de armen is de maatstaf van de kwaliteit van een samenleving. Democratie kan niet zonder actief burgerschap, verbinding tussen mensen en vorming. Jef ging de burgerlijke ongehoorzaamheid niet uit de weg. Zijn hele leven is een uitdrukking van geweldloze weerbaarheid. Hij omarmde de ander, zag in de ontmoeting met de ander, de ‘vreemde’, de kans om te worden wie we in essentie zijn.’

 

Hoop, dialoog en actie

Jac De bruyn

Jac De bruyn

‘Jef zou vandaag helemaal in zijn element zijn, mocht hij er persoonlijk getuige van kunnen zijn hoe in Vlaanderen die nieuwe burgerbeweging Hart boven Hard floreert’, aldus nog Jac. ‘Hij zou hoop en enthousiasme putten uit het signaal dat steeds meer mensen zoeken naar wegen tot samenwerking over sectoren en verschillen heen. Die dialoog, de bereidheid gezamenlijke actie: daar ontstaat de vernieuwing.’

Het is precies in de verbinding dat de kracht van Hart boven Hard ligt. En de tijd is er rijp voor. Wouter: ‘Zoveel mensen beseffen dat het hoog tijd is om vanuit gedeelde waarden tegengewicht te geven aan de tijdsgeest van ‘verdeel en heers’, het discours dat we dag na dag aangereikt krijgen door politiek en economie. Samenwerken is wel degelijk een daad van verzet.’

 

Investeren in lokale kracht en vorming

Wouter Hillaert

Wouter Hillaert

Er zijn veel schouders nodig om het tij te keren. Hart boven Hard investeert daarom in de uitbouw en ondersteuning van lokale kernen. Bovendien ziet Wouter Hillaert de noodzaak van kennisopbouw en vorming. ‘We moeten een tegengewicht bieden tegen de informatie die ons via de klassieke media overspoelt. We willen mensen versterken met argumenten en inzichten. Dan kunnen we samen beginnen bouwen aan alternatieve antwoorden.’

De financiële steun van de Solidariteitsprijs – 1000 euro – schuift Wouter Hillaert door naar Hart boven Hard Limburg. Naast de organisatie van een solidariteitswandeling en provinciale ontmoetingen, zal de Limburgse kern de komende tijd investeren in de uitbouw van zelfsturende lokale kernen, zegt kernlid Gerard Aerts.

 

Eigenheid en verscheidenheid koesteren

Op die manier trekt Hart boven Hard het subsidiariteitsbeginsel door in de eigen beweging, een principe dat nauw aan het hart van Jef Ulburghs lag. Het houdt in dat we beslissingen en actie zo dicht mogelijk bij de mensen moeten brengen. Dat we lokaal organiseren wat lokaal kan, en een grotere schaal moeten opzoeken als dat nodig is. Een principe dat geldt voor politiek en sociale bewegingen. ‘En ook voor de economie,’ benadrukt Jac De bruyn. ‘Schumacher zei “hou het klein. Koester eigenheid en verscheidenheid.” Subsidiariteit in de economie zal leiden tot lokale kracht en diversiteit.’

 

Ambitieus

De Hart boven Hard beweging kijkt naar morgen. Naar de verkiezingen van 2018. Wouter: ‘We hopen zowel op lokaal als nationaal vlak een kanteling teweeg te brengen, dat we minstens een stap kunnen zetten in de richting van die alternatieve toekomst.’

 

We tekenden dit verhaal op voor:

Stebo

Auteur

Griet Bouwen

Lees het volledige verhaal:

De thuis van dit verhaal is hier:  www.stebo.be