Nieuwmakers maakt nieuws. Om verbondenheid en vitaliteit te brengen. Zo helpen wij organisaties en de samenleving nieuw maken.


‘We beschrijven niet de wereld die we zien. We zien de wereld die we beschrijven’ zegt Joseph Jaworski, in het boek Presence. Waarover we het meest spreken, krijgt het meeste kans om te groeien. Generatief nieuws maken is onze manier om  aandacht op te richten op de wereld die we willen zien ontstaan.

DE KRACHT VAN NIEUWS

Kan nieuws iets in gang zetten en houden in de richting van een duurzame, zorgzame wereld? Kunnen nieuwsmakers bewust en openlijk kiezen om ‘opbouwwerkers’ te zijn?  Opbouwwerk in de zin van het verzamelen en verbinden van kracht van mensen om zich in te zetten voor een betere leefomgeving.  Een omgeving waarin het goed leven en werken is op de lange termijn.

DE TIJD VRAAGT OM ENGAGEMENT

Die vragen houden ons bezig  in een tijd waarin de urgentie rond het klimaatvraagstuk halsoverkop toeneemt. In een tijd als de onze, waarin de sociale ongelijkheid toeneemt, de grip van mensen op hun geglobaliseerde (werk)omgeving vermindert en zowat iedereen op zoek is naar rust, zin en verbondenheid. Een tijd ook waarin heel veel mensen het roer in eigen hand nemen, actie ondernemen, ièts doen om bij te dragen aan oplossingen.

Daar zijn we benieuwd naar. Nieuws maken is onze manier om daar aandacht op te richten.

Waarover we het meest spreken, krijgt het meeste kans om te groeien.

‘Nieuwmakers’ wil de aandacht richten op de wereld zoals we die willen zien. Door nieuws te brengen van mensen met ideeën, met een passie. Mensen die dingen doen die bijdragen aan een sociaal, ecologisch en economisch duurzame wereld. In opdracht van en samenwerking met organisaties, (lokale) besturen en netwerken van mensen die de belofte van ons werk aanvoelen.

VERBONDENHEID EN VITALITEIT

Want dit is wat wij menen: als we de verhalen van kracht en hoop voor het voetlicht plaatsen, komt de wereld waarin we willen leven dichterbij, worden organisaties en gemeenschappen vitaal en verbonden. Omdat het mensen trots maakt, hoop geeft, kans geeft om passie te delen en samen te werken.

– Griet Bouwen –