Voorzitster Limburgs Platform voor Vluchtelingen roept op tot actieve solidariteit.

De solidariteit in Limburg is groot, maar de noden zijn immens’, zegt Linda Delva, voorzitster van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen. Tweeduizend vluchtelingen uit oorlogsgebieden wonen tijdelijk in opvangcentra in Limburg. Nu wordt het cruciaal om in te zetten op huisvesting, informatie, opleiding en werk. ‘Als we erin slagen om elk vluchtelingengezin een ‘buddy’ te geven, dan kan er op korte tijd veel ten goede veranderen’, zegt Linda, die vijf grote uitdagingen formuleert.

Uitdaging 1: Huisvesting

‘Huisvesting is niet alleen een probleem voor vluchtelingen, maar voor heel veel mensen in armoede. De vraag naar schaarse betaalbare huisvesting zal alleen groter worden.’ Linda pleit ervoor dat deskundige mensen op het terrein van woonbeleid dringend samen naar oplossingen zoeken. ‘We moeten onder meer de woningen die nu leegstaan weer in het circuit krijgen.’ Linda hoopt ook op initiatief van Stebo: ‘want er zal iemand nodig zijn die met kennis van zaken de coördinatie van het huisvestingsprobleem opneemt.’

 

Uitdaging 2: Vrijwilligers vinden

OCMW’s en opvangcentra richten hun energie nu vooral op het creëren van opvangplaatsen voor de nieuwkomers. De werkdruk is hoog, het werk is dringend en complex. Er zijn véél extra handen nodig, handen van burgers die zich vrijwillig willen inzetten. Linda: ‘Iedereen kan bijdragen, want iedereen heeft kwaliteiten die we nodig hebben: herstellingen doen, les geven, mee naar huisvesting zoeken, vluchtelingen de weg wijzen naar opleiding, onderwijs, gezondheidszorg. We hebben ook mensen nodig die willen helpen om vooroordelen bij de bevolking weg te werken.’

Uitdaging 3: Opleiding en werk

Veel nieuwe vluchtelingen brengen een hoog diploma mee. Mits snelle gelijkschakeling en bijkomende opleiding, kunnen die mensen gauw aan het werk. ‘De helft vindt trouwens werk’, zegt Linda. ‘Taal is cruciaal. Het agentschap Integratie & Inburgering staat in voor een inburgeringstraject, waarin taalles, maatschappelijke oriëntatie en begeleiding zitten. Ik geloof bovendien dat een aanbod Nederlands op de werkvloer heel efficiënt kan zijn om sneller aan de slag te geraken. Praatgroepen, zoals vriendENtaal van Vormingplus zijn ook erg welkom in meerdere gemeenten.’

 

Uitdaging 4: Samenleven bevorderen

‘Ontmoeting helpt vooroordelen wegwerken. Integratie kan alleen maar als mensen elkaar leren kennen. Elke gemeente zou daarvoor best een lokale coördinatie opzetten, zodat vrijwilligers en vluchtelingen elkaar kunnen vinden. In elke gemeente zijn er wel diensten, verenigingen en organisaties die samenwerking op gang kunnen trekken.’ Er zijn nu zeven lokale vluchtelingencomités, en langzaamaan groeit de lokale solidariteit. ‘Er komen zeker signalen binnen, maar nog te langzaam en te weinig’, zegt Linda.

 

Uitdaging 5: De mensen ernstig nemen

Vluchtelingen kennen onze samenleving nog niet. Ze weten niet waar ze ondersteuning kunnen krijgen en verliezen veel kostbare tijd omdat ze de mogelijkheden niet kennen. Linda: ‘Alle betrokken partners zoals gemeenten,  OCMW’s  en andere lokale diensten kunnen ervoor zorgen dat vluchtelingen snel zelfredzaam worden. Luister naar hun verhaal en hun vragen. Geef ze snel alle informatie zodat ze hun leven op de rails krijgen.’

 

Op naar een warme samenleving

De voorzitster van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen hoopt dat er op korte termijn initiatieven ontstaan waardoor burgers van hier en vluchtelingen elkaar kunnen leren kennen. Dat er buddy-systemen worden opgezet waardoor vluchtelingen steun kunnen ervaren van iemand die in ons land wél de weg kent. Dat er naar de mensen geluisterd wordt. ‘En dat we met z’n allen – in onze wijken en dorpen – aandachtiger worden voor hoe het met de mensen gaat. Met vluchtelingen, daklozen en met onze mensen die in armoede leven, want ook zij voelen zich onzeker en bedreigd in hun bestaanszekerheid.’

 

Meer Informatie:

  • Linda Delva is voorzitter van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen. De vzw verenigt de lokale initiatieven voor vluchtelingen in Tongeren, Diepenbeek, Genk, Sint-Truiden en Hasselt en Orbit-Limburg
  • Wil je helpen? Kijk op de website – www.limburggastvrij.be. Het Limburgs Platform voor Vluchtelingen vzw brengt daar een overzicht van vragen en hoe jij kunt bijdragen.
  • En: doe mee met de Warmste Week. Kom naar de pop-up soepbar en de Afterwork Party van Stebo en De Werf. De opbrengst gaat integraal naar het Limburgs Platform voor Vluchtelingen. Info: warmsteweek.stebo.be

We tekenden dit verhaal op voor:

Stebo

Auteur

Griet Bouwen

Lees het volledige verhaal:

De thuis van dit verhaal is hier:  www.stebo.be

 

Via De Werf steunt Nieuwmakers Benefiet De Warmste Week:

Lees hier hoe jij kan meedoen: warmsteweek.stebo.be